Algemene Ledenvergadering Axclusief 2021

ALV-2021

Aanmeldformulier A.L.V. 2021

 

 

Agenda

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Verslag vergadering 28 mei 2020

4. Terugblik 2020

5. Financiƫn
5.1 Financieel verslag over 2020
5.2 Rapportage kascomissie
5.3 Verkiezing nieuw lid kascomissie
5.4 Nieuwe contributiestructuur
5.5 Begroting 2021

6. Bestuur
6.1 Scheidend bestuurslid Peter Snoodijk
6.2 Kandidaat bestuurslid Mirjam Sariman
6.3 Herverkiezing voorzitter Chris De Caesemaeker
6.3 Samenstelling bestuur

7. Mededelingen:

7.1 BHV
7.2 KVO
7.3 Revitalisering Axel
7.4 Hanging baskets en StreetArt
7.5 Digitaal Platform
7.6 Nieuwsbrief
7.7 Evenementen voor 2021

8 Rondvraag

9 Sluiting

10 Kahoot Quiz