vanNoordenne logopedie

Rooseveltlaan 1A
4571 HT Axel
06 425 92 143
info@vannoordennelogopedie.nl
www.vannoordennelogopedie.nl

 

vanNoordenne Logopedie is een allround logopediepraktijk en begeleidt kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor, mondmotoriek en eet- en drinkproblemen.

Ik ben een kwaliteitspraktijk met daadkracht die in samenwerking met andere disciplines de best mogelijke zorg biedt voor haar cliënten.

Ik ben enthousiast, open en bevlogen en wil graag alles doen om mijn werk zo goed mogelijk uit te voeren. Dit doe ik mede door mijn specialisaties te verdiepen en uit te breiden.

Bij het verlenen van logopedische zorg wordt voor een passende begeleidingsvorm gekozen die recht doet aan de cliënt en diens omgeving. Een gelijkwaardige inbreng is hierbij de sleutel: de logopedist als therapeut met diens specifieke kennis en vaardigheden enerzijds en de cliënt met diens inzet en inzicht anderzijds.

Er wordt rekening gehouden met beperkingen, maar ik ga vooral uit van de mogelijkheden van de cliënt.