Onderwijs

Axel heeft lange tijd schoolvoorzieningen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs gekend.  Tegenwoordig zijn de schoolvoorzieningen beperkt tot het basisonderwijs, maar Axel heeft daarin wel een ruime keuze. Er zijn vier basisscholen: een openbare school, een katholieke school, een protestant-christelijke school en een gereformeerde school. Axel heeft ook een uitgebreid aanbod aan kinderopvang.