Sport en Ontspanning

Axel heeft een rijk verenigingsleven. Uiteraard op sportgebied, maar ook in vele andere vormen van vrijetijdsbesteding en ontspanning. Voor alle sporten en het verenigingsleven zijn in Axel passende accommodaties.