Axel noord

Niet te verwarren met Terneuzen, zoals rasechte Axelaars Terneuzen soms spottend noemen. Dit gebied is grofweg omsloten door de Emmastraat, Buthstraat en Nieuwendijk/Oudeweg. Tussen de woningen aan de Nieuwendijk en de Oudeweg ligt het bedrijventerrein Noordpolder. Noord is, met uitzondering van de Nieuwendijk en de Oudeweg, een relatief jonge wijk die in verschillende bouwfasen is ontstaan. De eerste uitbreiding stamt uit de jaren tachtig. Medio jaren negentig ving het uitbreidingsplan Buth aan: de eerste woningen in de Diepeneestraat en Vogeldijkstraat verschijnen. Inmiddels is de wijk voltooid.